Bergen er blant kommunene som ser på sosialminister Guri Ingebrigtsens forslag til sosialhjelpssatser som usosiale.

— Det er tøft nok å klare seg å de satsene vi har i Bergen, sier Kristin Ravnanger.

Fattig forskjeller

I en pressemelding fra Sosialdepartementet før helgen går det frem at 73 prosent av kommunene er i ferd med å endre sosialhjelpssatsene i tråd med rådene fra sosialministeren.

— Å utjevne forskjellene var et viktig mål med retningslinjene, sier Guri Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Sosialministeren mener en undersøkelsen viser at de fleste sosialhjelpsmottakere har fått mer å rutte med etter at de statlige normene ble fastlagt. Men verken Bergen, Stavanger, Trondheim eller Oslo synes statens satser holder mål.

Frykter press for kutt

– Jeg synes satsene fra Sosialdepartementet er lave og hadde trodd de skulle ligge høyere, sier Ravnanger.

Byrådet har ikke regnet på hvor mye kommunen kan spare på å kutte satsene.

Etter det Bergens Tidende forstår er det heller ikke ønskelig å få frem regnestykket. For hvis Bergen synliggjør millionbeløpet kan satsene bli presset ned.

— Det er klart at med en presset kommuneøkonomi kan det bli leitet med lys og lykte for å finne kuttposter. Når staten har satt en norm på satsene kan det fort bli et slikt område, sier Ravnanger.

Lover mer

I stedet for å følge rådet fra sosialministeren går Bergen motsatt vei. Byrådet lover å heve satsene slik at foreldre med tenåringsbarn kommer litt bedre ut.

— Vi erkjenner at det koster å ha ungdom i huset, sier Ravnanger. Hun lover en påplussing på 2-300 kroner måneden i tillegg til at satsene skal indeksreguleres, når byrådet legger frem budsjettet for neste år.

- Ikke barnevernsklienter

Årsaken til den store forskjellen mellom statens og Bergens satser er at i Bergen får også de som må leve på sosialhjelp beholde barnetrygd og kontantstøtte.

— For meg er dette et samvittighetsspørsmål. Også de med svakest økonomi skal ha mulighet til å velge å ha ungene hjemme når de er små. Det er ikke slik at alle enslige forsørgere er barnevernsklienter, sier Kristin Ravnanger.