OLAV GARVIK

Det er representantene fra Høyre, KrF og Venstre i finanskomiteen som i dag legger frem forslag om endringer i bl.a. Stortingets budsjettreglement.

Det rådyre barnehageforliket sommeren 2002 er ikke det eneste som har skapt bekymring. Også forslaget om statlig bostøtte i forbindelse med strømkrisen i fjor hører med i dette bildet. Det samme gjør forslaget som ble vedtatt for et drøyt år siden om ny beregning av konsesjonskraftprisen.

— Vi ønsker at alle private forslag (såkalte dokument 8-forslag) med budsjettmessige virkninger blir sendt over til regjeringen og behandles i forbindelse med ordinært budsjett, sier Høyres finanspolitiker Torbjørn Hansen til Bergens Tidende.

- Prokuratorknep

— Vi ønsker en bred politisk debatt om dette, for denne uholdbare situasjonen rammer ikke bare vår mindretallsregjering. Også Thorbjørn Jagland (A) ble frustrert da han ledet sin mindretallsregjering, sier Kristelig Folkepartis Ingebrigt S. Sørfonn.

— Et helt unødvendig fremstøt fra regjeringssiden. Dette er et prokuratorknep, parerer SVs finanspolitiker Øystein Djupedal som også avfyrer følgende salve:

— Grunnen til at vi av og til har en noe uryddig prosess er ene og alene at landet har en svak regjering. Dette forslaget fra regjeringspartiene dokumenterer bare at Bondevik-regjeringen har et svakt parlamentarisk grunnlag. Men stortingsflertallet må til enhver tid stå fritt til å vedta det man mener er riktig, sier han.

- Budsjettriksing

Torbjørn Hansen sier på sin side at det ikke bare er dokument 8-forslagene som volder problemer. Også påplussinger helt på tampen av budsjettsalderingen like oppunder jul er bekymringsfullt.

— Der er vi dessuten vitne til regulære brudd på Stortingets eget budsjettreglement. Det er en form for budsjettriksing som undergraver tilliten til den økonomiske styringen. Gjennom flere år nå har vi vært vitne til at budsjettdisiplinen i Stortinget er blitt svekket, sier Hansen.

— Er dere rett og slett lei av å bli herset med at Carl I. Hagen og Jens Stoltenberg?

— Nei, det handler ikke om det. Dette dreier seg om å opprettholde tilliten til forsvarlig budsjettbehandling og om respekt for Stortingets egne reglementer, sier han.

Håper selv å få makt

Sørfonn minner på sin side om at dette initiativet er en oppfølging av et brev fra de parlamentariske lederne for regjeringspartiene til presidentskapet for et års tid tilbake. Nå er det behov for en rolig og prinsipiell debatt, slik han ser det.

— Jeg håper ikke at dette blir støtet til et nytt oppgjør mellom regjeringspartiene og opposisjonen, for egentlig gjelder det en utfordring for hele Stortinget. Alle opposisjonspartier har jo et håp om å få regjeringsmakt, og da vil de møte det samme problemet hvis vi ikke foretar oss noe, sier Sørfonn.