Prinsesse Märtha Louise og andre medlemmer av kongefamilien har hatt på seg samekofta for å ære landets urbefolkning. Men når nå Tromsøs ordfører blir spurt om å gjøre det samme, er svaret nei.

– Det ville ikke vært klokt av meg å ha den på meg, sier Kristoffersen til Nordlys.

Arrangørene av Samefolkets dag har spurt om han vil ta på seg Tromsø/Ullsfjord-kofta som han fikk i gave under åpningen av rådhuset i Tromsø. Kofta er skreddersydd for ordføreren.

– For mitt vedkommende ville det ikke vært riktig å ta den på, sier Kristoffersen.

En årsak til det er at ordføreren er bortreist på dagen, og han kan dermed ikke være med på feiringen. Men på spørsmål om han ville iført seg kofta dersom han kunne ha vært til stede, svarer han:

– Nei, og det har med respekt for disse folkene å gjøre.

Heller ikke Arild Hausberg, som skal holde tale under markeringen av Samefolkets dag tirsdag, vil ta på seg samekofte.

– Jeg føler at det blir noe påtatt. En samekofte er ikke helt som en bunad eller en festdrakt i Norge, derimot er drakten til urfolket samene. Og jeg er jo dessverre ikke i nærheten av å kunne lyve på meg samisk avstamning, sier Hausberg