Fylkesmannen har kommet med fem innvendinger mot reguleringsplanen for Mildehalvøyen. De har Miljøverndepartementet tatt til følge. Fire gjelder husbygging innenfor hundremetersgrensen, i ett tilfelle dreier det seg om flystøy.

De fem områdene er:

  • Synningatjern/gamle synningavegen
  • Skogvikneset
  • Vest Håsteinsmyra
  • Langaneset/Langenesveien
  • Hammaren, nord for Hjellestad kai.

Nils I. Lønningen ville bygge utleiehytter på Skogvikneset og er ikke særlig fornøyd med avslaget.

— Jeg fikk meg en tur i kjelleren da avslaget kom, men vil se på hvilke ankemuligheter vi har. Det er for lettvint å bare avfeie planene. Vi vil tilrettelegge området med stier og gjøre det mer tilgjengelig for allmenheten, sier Lønningen.

Han har også søkt om utbygging på Håsteinmyren.

— Hvilken nytte har folk av området når det er totalt gjengrodd og ufremkommelig som i dag, spør han.

Miljøverndepartementet skriver at «områdene det er fremmet innsigelser til kommer slik i konflikt med nasjonale interesser knyttet til strandsone og flystøysone at de ikke kan godkjennes.».

— Det er mest hytter som ville blitt bygget i strandområdet, men også noen boliger. Jeg har vært i kontakt med flere grunneiere som planla boliger til slekt og venner, sier Torgeir Flo hos Fylkesmannen.

Hva skjer så med strandvillaen til Trond Mohn? Ingenting. Byggetillatelse har han fått for lenge siden. Pensjonistboligen hans vil ligge utenfor området kommunen vil regulere for boligbygging, og rammes dermed ikke av vedtaket hos Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets avgjørelse kan leses her