For bare fem år siden gikk et flertall på Stortinget inn for tunnelen, for å redusere støyplagen for de mange som bor langs jernbanesporet. Etter hvert som prisen er kommet på bordet, har flere partier trukket sin uforbeholdne støtte.

I månedsskiftet januar/februar kommer regjeringen med det endelige dødsstøtet til tunnelplanene. Da vil regjeringen, ifølge Dagsavisen, fraråde at tunnelen bygges.NTB