Dermed følger styret innstillingen fra administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst.

– Vi mener at det ikke bør bygges. Når vi har så stramme rammer for investeringer, mener vi at det ikke er en riktig prioritering. Det er så mange andre prosjekter som er viktige for oss å få til, sier styreleder Hanne Harlem til NTB.

**Les mer:

– Lite sannsynlig at det blir noe sykehushotell**

Millionkrav fra Peab

Byggearbeidene, beregnet til å koste rundt 125 millioner kroner, ble tidligere i år stanset da det ble kjent at de var satt i gang uten de nødvendige godkjenninger eller finansiering.

Avgjørelsen om pasienthotellet kan føre til en millionkrangel mellom Radiumhospitalets eier, Rikshospitalet, og entreprenøren Peab, som det er inngått en kontrakt med i forbindelse med byggingen.

Entreprenøren har tidligere fremmet et krav om 28 millioner kroner i erstatning dersom byggingen skrinlegges, et krav sykehuset ikke har godtatt. Mange av betongelementene til bygget er allerede levert. Ennå står stillaser og brakker på området.

– Vi er klar over at det antakelig vil oppstå et tap som følge at dette ble satt i gang uten at det var godkjent. Det ønsker vi og Rikshospitalet å begrense så mye som mulig. Og det får nå bli en dialog og forhandlinger med entreprenøren, sier Harlem.

Finansiering på annet vis

Samtidig understreker styret i Helse Sør-Øst at det ikke legges hindringer for at Rikshospitalet kan skape et sykehotelltilbud ved Radiumhospitalet ved hjelp av andre finansieringsmåter.

Rikshospitalet fikk onsdag ja fra Helse Sør-Øst til et annet hotellopplegg. Det gjelder et hotell for foreldre til barn som er pasienter ved Rikshospitalet, noe styret mener det er behov for og vil prioritere.