Landsstyrets flertall gikk inn for at kommunene i Norge må få mulighet til å kreve inn mer skatt, utover det som i dag er mulig gjennom eiendomsskatten. Det gikk landsmøtet imot i går. Også i saken om kommunesammenslåing fikk flertallet i landsstyret det øverste organet mot seg.

I flertallsinnstillingen om organiseringen av kommunene, var det klare formuleringer som gikk mot å effektivisere og rasjonalisere kommune-Norge. «SV vil arbeide for å bruke insentiver for å gjennomføre endringer som gjør kommune-Norge mer funksjonell, basert på størst mulig grad av frivillighet og lokal oppslutning», het det i forslaget som fikk flertall i landsstyret.

Frykten for at denne formuleringen kunne resultere i at kommunene skulle tvinges til å slå seg sammen, gjorde at mange mobiliserte på landsmøtet.

Til slutt fikk en også et klokkeklart vedtak hvor partiet slår fast at staten ikke kan slå sammen kommuner, og at beslutninger om sammenslåing skal fattes lokalt.