Regjeringen tar heller sjansen på å vinne fram i EFTA-domstolen.

Sosialminister Guri Ingebrigtsen sa i spørretimen i dag at det er viktig for regjeringen å holde fast på den norske omsetningsordningen, hovedsakelig fordi økt liberalisering vil gi økt forbruk, særlig blant de unge.

Overvåkingsorganet ESA, som skal påse at EØS-landene i EFTA praktiserer reglene på det indre marked likt med EU-landene, har stevnet regjeringen inn for EFTA-domstolen på grunn av forskjellsbehandling av drikkevarer med samme alkoholprosent.

I Norge er det slik at øl med alkoholstyrke på inntil 4,75 prosent kan selges i dagligvarebutikker, mens andre drikker med en styrke på mellom 2,25 og 4,75 prosent må omsettes gjennom Vinmonopolets utvalg. Dette gjelder blant annet såkalt rusbrus, som er spesielt rettet mot ungdom. ESA krever nå likebehandling av øl, vin og brennevinsblandinger med samme alkoholstyrke.

NTB