Det svarer ungdommene når de blir spurt om hva som skjer på en bra fest — om en ser alle ungdomstrinnene under ett. Men i overgangen fra 9. til 10. klasse ser holdningen til alkohol ut til å bli mer liberal. For i motsetning til 8. og 9. klassingene, rangerer 10. klassingene alkohol foran alkoholfri drikke på listen over det som er viktig på en fest. Men alkoholen kommer etter det å ha det gøy, høy musikk, dansing, snacks, klining og mat - også for 10. klassingene. Når det gjelder andre rusmidler på fest, er motstanden blant 10. klassingene like sterk som blant de yngre.

Grandiosa

Pizza topper listen over ungdommenes favorittmiddag, med texmex på annenplass og pasta på tredje. Men ellers nevner ungdommene en lang rekke middagsretter - fra burger og fondue til pannekaker og grøt. Og fisk kommer overraskende nok på sjetteplass blant favorittmiddagene.

Se, de leser

Hele 60 prosent av ungdommene har favorittbøker. Blant disse er det Harry Potter som får flest «stemmer», med Ringenes herre på en annenplass. Men også her dominerer mangfoldet. Den største gruppen velger sine favorittbøker blant hele 400 forskjellige boktitler.

Bydelsforskjeller

I storbyene fant forskerne store forskjeller mellom skoler i ulike bydeler. Der hvor levekårene jevnt over var dårlige, med lav familieinntekt og liten utdannelse hos foreldrene, var bruken av hjelpetjenestene størst. Ifølge prosjektleder Edgar Marthinsen er hjelpetjenester som barnevernet og pp-tjenesten i mange tilfeller med på å tilføre ressurser til dem som i utgangspunktet står svakt. Gjennom et besøkshjem kan for eksempel ungdommene møte andre samværsformer og oppleve nye aktiviteter.