Stortinget har vedtatt å heve egenandelene på legetjenester med åtte prosent fra 1. juli.

Det kan bety at egenandelen ved et doktorbesøk heves fra 125 kroner til 140 kroner.

— Det er helt uakseptabelt, sier avtroppende president i Den norske lægeforening, Hans Kristian Bakke, før Legeforeningen samles til landsmøte i Bergen i dag.

Han peker på at en ytterligere heving av egenandelene først og fremst vil gå ut over de kronisk syke og de med dårlig råd.

— Vi vet at det i dag allerede er mange som utsetter et legebesøk eller lar være å gå til legen fordi de føler det er for dyrt. sier Bakke. Han mener at dette i neste omgang kan føre til økte utgifter for spesialisthelsetjenesten. Han oppfordrer Stortinget til å fjerne denne økningen ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.