— Vi vil følge med i tiden, men det blir ikke aktuelt med bankterminaler. Jeg synes vi bør prøve å unngå alt som føles som pengepress i kirkene, sier biskop Ernst Oddvar Baasland i Stavanger bispedømme til Avisenes Nyhetsbyrå,

Heller ikke biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark bispedømme er positiv til at folk skal få trekke kortet i kirkene i hans bispedømme.

— Jeg ser ikke hvordan det skulle kunne fungere i praksis. Å skulle trekke kortet og taste inn koden ved alteret, mens andre står der og venter. Nei, det tror jeg ikke på, sier han.

Skjevesland mener at kortterminaler ikke passer i gamle middelalderkirker.

— Både estetisk og praktisk har det sine negative sider, sier biskopen.

Han er imidlertid ikke fremmed for at kortautomater kan brukes ved større stevner der man ikke finner det sakrale preget.

Biskop Laila Riksaasen Dahl i Tunsberg bispedømme synes betalingsterminaler i kirken høres uvant ut, og trekker også frem det estetiske og praktiske som grunner til å la være å invitere kredittkortene inn i kirkevarmen