104 stemte for et eget dyrepoliti, 132 stemte imot.

Det var Unge Venstre som foreslo å opprette et eget dyrepoliti, etter mønster fra Sverige.

Der har en egen etat i politiet fått ansvar for å følge opp lovbrudd i dyrevernloven. Resultatet etter de første ti månedene har blitt en økning på 21 prosent i antall anmeldelser.I dagens Norge er det Mattilsynet som har ansvar for dyrevelferd. Forslagsstillerne pekte på at det er et paradoks.

— Venstre bør sende et signal om at dyr ikke bare er mat, men har en egenverdi, sa Markus Dybedal fra Sogn og Fjordane Venstre.

— Politiet får flere tips og dyrevelferd får en høyere status dersom politiet kan etterforske dette som kriminaliteten det faktisk er, sa Hanne Kvilhaugsvik fra Unge Venstre.Motstanderne hevdet at et eget dyrepoliti ville bety økt byråkrati og var med å mistenkeliggjøre en hel næring.