Arbeiderpartiet vil søndag høyst sannsynlig slå fast at de ikke ønsker et bevæpnet politi i Norge. I fjor høst vedtok Politiets Fellesforbund at de ønsker full bevæpning av norsk politi. Det er redaksjonskomiteen for APs partiprogram ikke enig i.

Ruth Grung fra Hordaland er glad for det:

— Vi sier nei til bevæpning av politiet. Dagens ordning fungerer godt. Vi mener en bevæpning vil øke konfliktnivået, sier Grung. Justisminister Grete Faremo er også fornøyd:

— Det er gjeldende politikk, og om landsmøtet stadfester dette, sier det seg selv hva som blir vår politikk, sier justisminister Grete Faremo.

Samtidig som Ap er negative til å bevæpne politiet, sier de trolig nei til å froby privatpersoners adgang til å eie halvautomatiske skytevåpen.

Vil ha forbud

Anders Behring Breivik brukte et halvautomatisk gevær da han drepte mange av ungdommene på Utøya i 2011. 22.juli-kommisjonen tok i sin rapport til orde for å forby slike våpen, som blant annet er mye brukt av jegere.

I programforslaget står det at det vil bli vurdert restriksjoner for halvautomatiske våpen:

«Vi vil vurdere strengere regler og overveie ytterligere tiltak for å få bedre oversikt over og kontroll med våpen,» heter det.

Det er fremmet forslag for å skjerpe formuleringene i programmet. Her heter det at våpenlovgivingen må strammes inn og at man må «forby halvautomatiske våpen i privat eie. Det bør også være en streng begrensning på antall våpen og magasiner den enkelt kan ha, og innføres tidsbegrensede våpenlisenser».

Støtte, men ikke gjennomslag

Ruth Grung støtter dette:

— Jeg mener tilgjengeligheten bør reduseres og er for et forbud mot halvautomatiske våpen. Det er mange grupper som ikke bør få tilgang til våpen; mennesker som ikke kan ta vare på seg selv, ukyndige som barn, og til slutt kynikere som barnemorderen Anders Behring Breivik, sier Grung.

Men i går kveld virket det som at forbudsforkjemperne ville tape:

— Alt tyder på at dagens våpenreglement vil bli videreført uten endringer, sier Sveinung Valle fra Hordaland og som sitter i redaksjonskomiteen.

Sluttbrukererklæring for våpensalg

Det er også foreslått at Norge må kreve sluttbrukererklæring ved salg av alle våpen og våpendeler, også når salget skjer til land i NATO-alliansen:

«Norge og mange andre NATO-land handler ikke våpen med land i krig, men dette gjelder kun direkte salg av våpen. Siden Norge og mange andre NATO-land ikke krever sluttbrukererklæring fra andre land i alliansen, kan vi ikke garantere at norskproduserte våpen ikke blir videresolg»t, heter det i begrunnelsen for forslaget.

Sentralstyret kommenterer forslaget med at «regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Vi vil arbeide for at merking og sporingsmekanismer for norske våpen og ammunisjon utbedres, og jobbe for tilsvarende systemer internasjonalt.»