Organisasjonen hadde rådsmøte i helgen, og mener at de siste ukenes utvikling med kugalskap og munn— og klovsyke illustrerer at det er en grunnleggende feil ved EU-systemets frie flyt av biologisk materiale. Dette er den bakenforliggende årsaken til at smittestoff sprer seg over landegrensene, mener Nei til EU.

– Norge har hittil vært forskånet for disse sykdommene. Dette skyldes at vi har svært begrenset import av smittefarlig materiale, sier organisasjonen i en uttalelse.

Nei til EU mener at å stanse import er å tette igjen mot kugalskap i Norge.

– Det er viktigere enn å diskutere de dyre tiltakene vi må sette i verk som en konsekvens av de åpne grensene, heter det i uttalelsen.

NTB