— Vi forholder oss til Mattilsynet og Folkehelseinstituttet og tar fullt ansvar for det vi gjør, sier konsernsjef Axel Krogvig i Gilde til NTB.

Gilde fikk fredag analyseresultatene fra 508 prøver som er tatt i jakten på E.coli O103-bakterier som kan ha vært årsak til nyresvikt hos sju barn. Samtlige tester var negative. Dette betyr at det så langt ikke er funnet spor av E.coli 103-bakterien hos Gilde.

Mindre mulighet De 508 prøvene er tatt av tilbaketrukne varer, produksjonslokaler og – utstyr, samt av innkomne dyr og slakt. Analysene er utført av Norsk Matanalyse og Norges veterinærhøgskole.

– Gilde har satt inn betydelige ressurser for å finne smittekilden, sier konsernsjef Axel Krogvig i Gilde Norsk Kjøtt.

Han sier til NTB at selskapet vil fortsette å ta prøver fram til begynnelsen av neste uke. Ettersom det nå har gått relativt lang tid siden utbruddet, vurderer han muligheten for å finne smittekilden som mindre.

Mattilsynet gikk tidlig ut og konkluderte med at fellesnevneren for barna som ble rammet av E.coli O103-bakterien var kjøttdeig fra Gilde. Krogvig vil ikke kritisere Mattilsynet for dette, selv om testresultatene av kjøttdeig, karbonadedeig og familiedeig fra Gilde så langt har vært negative.

Full tillit – Vi har full tillit til Mattilsynet i denne saken, og vi har også full fokus på liv og helse. Her er det sju barn som er rammet. Alle må ta ansvar, sier Krogvig.

Han stiller seg foreløpig avventende til et mulig erstatningsansvar overfor barna, men sier at Gilde vil ta sitt ansvar og at selskapet ikke kan frikjennes selv om prøvene så langt har vært negative.

– Vi vil forholde oss helt og fullt til Folkehelseinstituttet, sier Krogvig.

Noen oversikt over hva denne saken har kostet Gilde, har konsernsjefen ikke. Det dreier seg om mange millioner kroner, ettersom kjøttdeig er et stort og viktig produkt. I tillegg til det store partiet som ble trukket tilbake, har salget i etterkant gått betydelig ned. Gilde risikerer også erstatningskrav.