Det viser en undersøkelse som er gjennomført av TNS Gallup for Advokatforeningen. Undersøkelsen viser at 92 prosent av befolkningen svarer nei på om massiv medieomtale skal belønnes. Hele 94 prosent av landets politijurister mener det samme.

Dommere og spesielt advokater er imidlertid noe mer åpne for strafferabatt på dette grunnlaget. En av ti dommere mener omfattende medieomtale bør resultere i strafferabatt, mens 81 prosent av advokatene mener det samme.

— Tallene tyder på at publikum ikke ønsker at det skal være mediene som styrer domstolenes avgjørelse av rett og galt. Dette er i så fall et sunnhetstegn og viser at folk har tillit til rettsapparatet, sier Advokatforeningens leder Anders Ryssdal.

Ryssdal mener dessuten at tallene kan ses på som en bekreftelse på at folk mener offentlighet i rettspleien er en selvfølgelighet, og noe som alle involverte må tåle. Selv om han mener dette i prinsippet er en helt riktig holdning, mener han at publikums svar også avslører en manglende forståelse av hvor enormt belastende mediedekningen av en straffesak kan være for tiltalte og nærmeste pårørende.

— I mange saker vil medieomtalen oppleves som verre en selve straffen, sier Anders Ryssdal.

KREVDE STRAFFERABATT: Anne-Kat. Hærland ville ha lavere straff siden fyllekjøresaken hennes ble eksponert tungt i media.