Det opplyser direktør Bjørn Næss ved Veterinærinstituttet i Oslo til NTB.

Men i henhold til internasjonale bestemmelser skal instituttet i Danmark ta en ny test onsdag for å kunne slå endelig fast at kvigen ikke er smittet av munn— og klovsyke.

— Det blir gjort for at det skal kunne settes to streker under det negative resultatet. Foreløpig kan vi bare sette én strek under det negative svaret. Det har ikke vært noen tvil om at de tester som er utført i Danmark har vært negative, sier Bjørn Næss.

Distriktsveterinær Erling Bleie i Finnøy sier til NTB at sperretiltakene på gården Spanne dermed vil bli opprettholdt fram til onsdag.

— For munn- og klovsykesituasjonen er mandagens resultat fra Danmark meget positivt. Men for de folkene som siden fredag har levd isolert på gården er det nok en liten nedtur at sperringen må fortsette til onsdag. De hadde trodd at de skulle få slippe ut mandag, sier Bleie.

Bleie sier at dyrene på Spanne gård virket normale da gårdbrukeren og veterinæren fôret og undersøkte dem mandag morgen. Det gjelder alle dyrene bortsett fra kvigen Amy, som utløste munn- og klovsykealarmen fredag. Kvigen tar fortsatt ikke til seg næring og får vann inn gjennom en slange til vommen.

Dersom gården ikke var avsperret, ville kvigen trolig blitt avlivet, sier Bleie. Nå vil den ikke bli avlivet fordi sperretiltakene gjør at det ikke er mulig å ta kadaveret ut fra gården.

NTB