Dataalderen er ikke kommet til tannlegestudentene i Bergen. Utstyret på studentlab'en er det samme som studentene i 1962 brukte. Og det er altfor trangt om plassen både på kontorer, lesesaler, laboratorier og på klinikkene.

— Dette er gamle løsninger vi ikke kan leve med stort lenger, sier dekanus Magne Raadal ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB).

- Distriktspolitikk vant br/> I 11 år har fakultetet kjempet for å finne løsninger til nytt bygg. Universitetet ønsker å bygge på nabotomten når bygget som står der rives neste år.

Men i revidert nasjonalbudsjett ble ny tannlegeutdanning i Tromsø prioritert. Dette selv om en samlet norsk fagmiljø gikk inn for at utdanningen i Bergen skulle få den nødvendige oppgraderingen.

— Her er det tenkt distriktspolitikk, det er ikke faglige vurderinger som ligger bak, sier fakultetsdirektør Petter Bomann-Larsen og dekanus Magne Raadal.

I distriktene er det til dels skrikende mangel på tannleger. De to utdanningene i Bergen og Oslo har derfor tilbudt seg å ta opp flere studenter – noe som hadde vært en mye billigere løsning enn en ny utdanning i Tromsø. Mangelen på fagfolk er dessuten så stor at når disse skal fordeles på tre istedenfor to studiesteder, frykter fagfolkene store problemer med rekrutteringen.

Mørkerom og papir

Dekanus Magne Raadal viser Bergens Tidende rundt i bygget. På laboratoriet er det plass til 48 studenter på rekke, tett i tett, som borer og fikser tenner på gamle «fantomhoder».

— Dette er langt fra moderne tannlegepraksis. Studentene skulle hatt bedre plass, muligheter for å jobbe i grupper og hatt sin egen pc. Da kunne de umiddelbart fått tilbakemeldinger fra pc'en på arbeidet de gjør, sier Raadal.

På studentklinikken er det 60 båser i ett rom der studenter kan ta imot pasienter. Det er trangt, mange må sitte delvis i gangen. Digitale røntgenapparat finnes ikke. Studentene må ennå bruke papir og mørkerom får å fremkalle røntgenbilder av tenner.

Ber om fem millioner

Nå håper Universitetet i Bergen at Stortinget skal bevilge fem millioner kroner i revidert statsbudsjett neste måned, til prosjektering av nybygget. Vestlandsfylkene har sagt seg interessert i samlokalisering om sentralklinikk og kompetansesenter.

— Dette er en gyllen mulighet som vi har ventet på i 11 år. Store faglige og økonomiske ressurser vil gå tapt hvis vi ikke får de nødvendige midlene nå, sier dekanus Magne Raadal.

TRENGER NYTT: Tannlegestudent Inger-Lise Prestegard bruker 40 år gammelt utstyr når hun øver seg på boring. Løsninger en ikke kan leve med mye lenger, mener ledelsen ved studiet
FOTO: KNUT EGIL WANG