• Regjeringen har inntatt samme standpunkt som vi ble felt på i gasskraftsaken, triumferer Guro Fjellanger.

OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no Den tidligere miljøvernministeren i Bondevik-regjeringen er ikke alene om å stille seg undrende til store deler av regjeringens klimamelding som ble lagt frem i går. I det politiske miljø er det stort sett bare Høyre som er fornøyd. Men selv de skarpeste kritikerne av regjeringens miljøpolitikk gir honnør for at Norge skal ratifisere Kyotoprotokollen. Demonstrasjonsanlegg Det er fremfor alt planene om å bygge et forurensningsfritt gasskraftverk som et prøveprosjekt innen fire år som blir møtt med forbauselse og til dels avfeid som urealistisk i deler av miljøbevegelsen.I meldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil støtte byggingen av et demonstrasjonsanlegg for forurensningsfrie gasskraftverk som skal stå ferdig rundt 2005."Lederen i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, sier til Bergens Tidende at "forurensningsfrie gasskraftverk er en umulighet". — Et år er kastet vekk Guro Fjellanger mener på sin side at det er teknisk mulig. Men hun reagerer sterkt på at Ap-regjeringen sender ut "doble signaler", som hun sier. - Det er dessuten trist at et helt år er kastet vekk i arbeidet for å få forurensningsfrie gasskraftverk, tilføyer Fjellanger i en kommentar til BT.- Slik meldingen er å forstå vil regjeringen på den ene side ha konvensjonelle gasskraftverk og på den andre siden bygge CO2-frie anlegg, mener hun.KrFs miljøpolitiske talskvinne, Hilde Frafjord Johnson, er enig og hevder at regjeringen skaper uklarhet når det gjelder holdningen til forurensende kraftverk. Lenger frem i tid? Kurt Oddekalv utdyper sitt syn slik:- Teknologien som må utvikles for å oppnå minst mulig forurensning ligger mye lenger frem i tid enn det regjeringen forteller. Derfor tror jeg ikke noe på dette. Hele dette opplegget oppfatter jeg som en flopp for å få ut mest mulig forskningsmidler.Til syvende og sist blir vi stående med et forurensende gasskraftverk, selv om planene sier noe annet, mener Oddekalv. Advarer mot vindmøller Han etterlyser mer drastiske tiltak for å oppmuntre til alternativ energiutnyttelse. Sterkere satsing på Enøk må til, slik han ser det.- Dessuten er varmepumper, bioenergi og solenergi muligheter som må utnyttes - og ikke minst energien som finnes i alle kloakkanleggene. - Vindmøller er bokstavelig talt mer i vinden?- Den siste ødemarken vi har her til lands er kystområdene. De er heldigvis nesten fri for tekniske inngrep. Jeg er sterkt imot at vi skal få hele kystsonen full av "propeller". Etter å ha vært i Danmark og sett hvordan landskapet er ødelagt, vil jeg på det sterkeste advare mot noe tilsvarende her til lands, sier Oddekalv.