– Tre av soldatene var tilbake i tjeneste allerede på fredag, mens to måtte vente på prøveresultater fra sykehuset, men også de er nå tilbake i tjeneste, sier informasjonssjef Stein-Gunnar Bondevik i Hæren til NTB.

Bondevik forteller at det nå er satt ned en kommisjon som skal undersøke hvorfor dette skjedde.

De fem soldatene tilhører artilleribataljonen på Setermoen.