Fra 2005 til 2007 steg erstatningsutbetalingene etter havarier i fritidsbåtflåten med hele 75 prosent. Nå er forsikringsbransjen glad for at det går motsatt vei.

— Høyere dieselpriser ser ut for å ha ført til at mange har brukt båten mindre denne sesongen. Stagnasjon i båtsalget har dessuten ført til at det har vært færre ferske båtførere på sjøen, sier Robert Skar, produktutvikler for båt i Gjensidige Forsikring.

I løpet av de syv første månedene i 2008 hadde Gjensidige en nedgang på 30 prosent i erstatningsutbetalinger sammenlignet med 2007. For If Forsikring er bildet noenlunde det samme. Det er særlig grunnstøtinger det er blitt atskillig færre av.

Dieselprisene nær doblet

Prisene på den avgiftsfrie båtdieselen er nesten doblet fra i fjor til i år. For ett år siden kostet den rundt seks kroner literen. Nå ligger den rundt elleve kroner. Det slår kraftig ut på driftsbudsjettet til store, kraftige cabincruisere som gjerne sluker 40-50 liter diesel i timen. Da blir det til at mange reduserer bruken av båten, eller senker farten for å kjøre billigere. Nettopp høy fart er en av de største ulykkesfaktorene på sjøen.

If Forsikring har også inntrykk av at høye dieselpriser kan slå positivt ut på ulykkesstatistikken.

— I tillegg kan det tenkes at flere års kampanjer og skjerpet fokus på båtsikkerhet har hjulpet. Dessuten kan det fine sommerværet ha ført til at båtfolket har ligget mer i ro på ett og samme sted i år, sier informasjonsdirektør Jack Frostad.

If og Gjensidige representer til sammen rundt seksti prosent av den forsikrede fritidsbåtflåten på ca. 300.000 fartøyer.

Færre har trengt hjelp

Ferske tall fra Redningsselskapet bekrefter også at færre har trengt hjelp på sjøen i år. Særlig i Hordaland har dette vært merkbart.

— Dette er selvfølgelig en gledelig utvikling, men vi har en mistanke om at noe av forklaringen kan være at det har vært mindre båttrafikk denne sommeren, sier informasjonssjef Ingvar Johnsen i Redningsselskapet.

I perioden fra mai til september i fjor berget Redningsselskapets skøyter i Hordaland tyve fartøyer. I samme periode i år var bare tre fartøyer i tilsvarende nød. Redningsselskapet hadde i alt 288 oppdrag under fjorårets båtsesong, mot 244 denne sommeren.

TrygVesta mot strømmen

Bare TrygVesta har registrert en økning i skadeutbetalingene til uheldige båteiere.

— De fleste skadene skyldes grunnstøtinger på umerkede undervannsskjær og kjøring på feil side av oppsatte staker, sier pressetalsmann Roald Stigum Olsen i selskapet.

De siste årene er GPS blitt mer og mer vanlig i fritidsbåter. Selv åpne skjærgårdsjeeper har nå kartplottere som utbredt tilleggsutstyr.

— Det kan være en medvirkende årsak til at det er færre grunnstøtinger, tror Arne Voll, informasjonsansvarlig for Gjensidige på Vestlandet.