— Det er artig å se at modellen funger og hjelper folk, sier Sps nestleder Trygve M. Slagsvold Vedum, som er en av hovedarkitektene bak den nye modellen som de rødgrønne innførte i fjor høst.

Modellen har bidratt til at trenden med stadig synkene etterspørsel etter kontantstøtte er blitt brutt, skriver Aftenposten.

Ved utgangen av mars i år ble det utbetalt kontantstøtte for i alt 20.800 barn, noe som utgjør en andel på 37 prosent av alle ettåringer i befolkningen. Det er sammen andel som i 2012.

Les også:

Senterpartiet er fornøyde

Denne utviklingen er en annen enn Regjeringen hadde forventet. I det reviderte budsjettet for i år måtte Regjeringen derfor plusse på bevilgningene til kontantstøtte med drøyt 320 millioner kroner.

— Det veldig bra at vi gjennom å øke støtten for de minste har gitt foreldre mulighet til å kunne velge mer tid sammen med egne barn, sier Slagsvold Vedum.

— Det var nettopp det vi ønsket, sier han og viser til at økt foreldrepermisjon, full barnehagedekning og det han kaller en mer målrettet kontantstøtte, har gitt foreldre økt valgfrihet.

— Personlig er det gøy at en modell en er pådriver for, viser seg å være relevant, legger han til.

Kompromiss mellom SV og Sp

Ap og SV har lenge vært motstandere av kontantstøtten og har ønsket å avvikle hele ordningen.

Flere offentlige utvalg har tatt til orde for det samme. Både hensynet til likestilling og ikke minst til integrering, har vært argumenter for å fjerne støtten.

Men Sp har vært av en annen oppfatning, og dagens modell ble til da Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken satte seg ned for å snekre et kompromiss. Løsningen ble at toåringene mistet støtten, samtidig som de aller minste barna fikk en kraftig økning.

Fra august 2012 har barn mellom ett og ett og et halvt år fått 5000 kroner i kontantsstøtte i måneden, mot 3303 kroner tidligere.

Færre totalt sett

Siden toåringene har mistet muligheten til å få støtte, har antall kontantstøttemottagere totalt gått ned med drøyt 14.000 fra mars i fjor til mars i år.

Endringene i regelverket har også ført til en nedgang i eksport av kontantstøtte. Per mars 2013 var det i alt 750 mottakere som fikk eksportert støtte i tråd med EØS-reglene. På samme tidspunkt i 2012 var det 1350 mottakere.

Blant de ikke-sosialistiske partiene er det flertall for å gjeninnføre støtten for toåringene og gå tilbake til den gamle modellen med like støtte for alle - 3303 kroner i måneden for både ett- og toåringer.

Bare Venstre ønsker å beholde den modellen som de rødgrønne har innført.