Ferske tall i den offisielle registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS viser at det i juni i år ble registrert 9.165 personbiler i Norge. Ifjor var det tilsvarende tallet 11.457 biler.

Salget av lastebiler og busser gikk også kraftig ned i juni i år. Nedgangen er henholdsvis 15,5 og 16,6 prosent sammenlignet med juni 1998. For varebiler er nedgangen på 9,5 prosent.

Men dersom man ser på det gjennomsnittlige personbilsalget for juni de siste ti årene, er årets juni-tall 19,8 prosent høyere enn snittet.

Selv om tilbakegangen i årets juni måned er stor, ser konserndirektør Jon E. Røhrt i Møller-gruppen AS lyst på framtida.

— Det er et positivt skifte i markedet, og jeg tror det går mot en god salgshøst. Vi skriver kontrakter på flere biler enn vi utleverer. Fra mai til juni i år har det dessuten vært en økning i salget på 1.000 personbiler, sier Røhrt.

Han anslår at det kan bli et totalsalg av personbiler i 1999 på rundt 100.000-105.000 i Norge.

NTB