Utover 1990-tallet har andelen norskfødte pasienter med tuberkulose gått gradvis tilbake, mens andelen innvandrere har økt, viser tall fra Statens helseundersøkelser. I fjor ble 64 norskfødte smittet, mens tallet var 174 for innvandrere.

De norske pasientene er også eldre enn innvandrerpasientene. Gjennomsnittsalderen er 74 år for de norskfødte, og 31 år for innvandrere.

NTB