Rikslønnsnemnda legger til grunn at Sykepleierforbundet viderefører sine gamle tariffavtaler på linje med de andre organisasjonene i sykehussektoren.

Det betyr at Arbeidsgiverforeningen NAVO har fått fullt gjennomslag for sitt syn.

— Kjennelsen fra nemnda skrur opp forventningene til lønnsoppgjøret med NAVO, sier Bente G. H. Slaatten, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Rikslønnsnemndas kjennelse gir ikke fem flate øre til 30.000 sinte og skuffede sykepleierne. Riktignok stadfester nemnda sentrale prinsipper for NSF, men ettersom prinsippene ikke tilføres penger betyr det at sykepleierne får regningen for reformens harmonsieringskostnader, heter det i en pressemelding fra Sykepleierforbundet.