EU-parlamentet i Strasbourg vedtok torsdag det nye innskuddsdirektivet med et overveldende flertall. Bare 21 parlamentsmedlemmer stemte mot og tre avsto, mens 556 stemte for forslaget, som skal harmonisere EU-landenes nivå på garantier for innskudd.

Parlamentet og Ministerrådet er dermed enige i hovedtrekkene om å heve minstenivået til 50.000 euro neste sommer, for så å innføre et felles nivå på 100.000 euro fra 2011.

— Det innebærer full harmonisering, altså kan ingen ligge høyere. Hensikten er å hindre konkurransevridning, sier pressetalsmann Frederico de Girolamo ved EU-parlamentet til NTB.

Norge ikke hørt

Vedtaket er svært dårlige nyheter for Norge, som i dag har en garantiordning på opptil 2 millioner kroner, eller om lag 225.000 euro.

Det nye direktivet er EØS-relevant og kan dermed føre til en halvering av det norske nivået.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) har gjentatte ganger hatt møter med sentrale aktører i EU-systemet om saken, uten å få gehør.

Halvorsen har ment at den norske ordningen, som stammer fra bankkrisen på 1990-tallet, ikke har betydd noe fra eller til for konkurransesituasjonen og har stor betydning for kundenes tillit til bankene. Hun har ønsket seg formuleringer om at garantier utstedt før finanskrisen tok av, skal kunne beholdes.

Nivået på bankgarantiene ble nemlig først et tema i EU-systemet i høst etter at Irland innførte en kraftig forbedret garanti for sine seks største banker da finanskrisen for alvor rammet Europa.

Det irske vedtaket førte til kundeflukt fra britiske banker til irske konkurrenter. I kjølvannet kom stadig nye forsikringer fra EU-land om garantier og beløp, noe EU nå vil rydde opp i.

Kan bli vetosak?

I EU-kommisjonens første forslag var det imidlertid ikke noen formulering om et tak på det nivået man ønsket å samle EU-landene om. Det kom først inn da finansministrene behandlet saken. Blant annet Sverige, som har mange norske banker i sitt marked, gikk helhjertet inn for forslaget.

Vedtaket i EU-parlamentet går nå tilbake til Ministerrådet for et formelt vedtak. EUs medlemsland må innføre direktivet innen 30. juni.

Det eneste forbeholdet om den påfølgende harmoniseringen er hvis EU-kommisjonen i løpet av 2009 kommer fram til at det ikke er mulig for alle medlemslandene å garantere for den foreslåtte summen.

Det norske finansdepartementet har varslet at det vil følge Kommisjonens arbeid videre. I siste instans blir saken del av forhandlingene med EU når direktivet skal tas opp i EØS-avtalen.

Halvorsen har tidligere avvist å kommentere om saken kan være viktig nok til at et veto kan bli aktuelt.

Scanpix