Sjølie ble dømt for at han hyllet Rudolf Hess samtidig som han kom med voldsomme utfall mot jøder.

"Hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker", sa Sjølie i en tale han holdt under en nazi-demonstrasjon i forbindelse med dødsdagen til Rudolf Hess i Askim 19. august i fjor.

I dommen heter det at "uttalelsene om å følge i fotsporene til Hitler og Hess må tolkes som en godkjennelse av ekstreme integritetskrenkelser overfor jødene".

Forsvareren til Sjølie, Vidar Lind Iversen, er misfornøyd med dommen og opplyser til VG at den vil bli anket til Høyesterett.

Terje Sjølie ble dømt til to år og åtte måneders fengsel for uttalelsene, grovt bankran, promillekjøring, kjøring uten førerkort, hærverk på politibiler og for å ha vært med på å arrangere den ulovlige demonstrasjonen i Askim.