Ordet, som har ukjent, men muligens norrønt opphav, er søkt opp nesten 4.000 ganger det siste året. Det går fram av søkeordstatistikken til Bokmålsordboka på internett.

Den mannlige varianten, som med sine tre bokstaver er ganske lett å stave, ligger helt nede på 19. plass med 1.665 søk.

Det andre ordet på søketoppen er «dessverre», som er slått opp 3.526 ganger. Den gale varianten «desverre», ligger på åttende plass med vel 2.400 søk.

Interessant

På tredjeplass finner vi ordet «interessant» med 3.200 søk. «Interesse» og «interessert» ligger på niende og tiende plass.

Deretter følger ordet «kognitiv» – et ord som kanskje ikke er så vanskelig å stave, men Bokmålsordboka er også en definisjonsordbok. Kognitiv betyr «som har med fornuftsbestemt og erfaringsbegrunnet erkjennelse å gjøre». Så vet man det.

På femte og sjetteplass ligger ordet «verken» og sideformen «hverken», som begge er tillatt på norsk. Og det passer jo bra, for på den neste plassen følger ordet «pragmatisk», som er søkt opp hele 2.551 ganger det siste året.

Ordet «sex» er søkt etter vel 1.500 ganger og havner med det helt nede på 25. plass. Et annet begrep på fire ord som på en folkelig måte beskriver det å ha sex, er søkt etter 1.200 ganger de siste tolv månedene og havner med det på 58. plass.

Å være eller ikke vere

Nynorskfolket er muligens sikrere i sine staveferdigheter enn bokmålsfolket. Tabuordene glimrer i alle fall med sitt fravær på toppen av søkestatistikken til Nynorskordboka.

Øverst på lista ligger ordet «vere», med vel 3.000 søk. Like etter følger «være», som også er tillatt brukt på nynorsk.

På tredjeplass følger «skrive» med rundt 2.900 søk. Først på fjerdeplass kommer det erkenynorske verbet «sjå».

Mange vil kanskje stusse på at folk søker etter to— og trebokstavsord som «bli» og «gi». Ordene ligger på henholdsvis sjette og sjuende plass over de mest søkte ordene i Nynorskordboka det siste året.

Populære verb

De ni mest søkte ordene er alle verb, først på tiende plass kommer det første substantivet, nemlig «menneske». Forklaringen er nok at mange tror «menneske» skal skrives « menneskje» – altså med «j». Det skal det stort sett ikke.

«Menneskje» brukes kun når man skal beskrive menneskeslekten – noe man ikke gjør så ofte.

Det fem bokstaver lange folkelige navnet på det kvinnelige kjønnsorgan ligger på 40. plass på nynorsklista med rundt 1.500 søk.. Det er overraskende lav plassering med tanke på at ordet «finne» ligger på niende plass med vel 2.100 søk. «Sitte» er på 48. plass med rundt 1.300 søk i nynorskordlista det siste året.

Trebokstavsordet som beskriver det mannlige kjønnsorganet er ikke å finne blant de 100 mest søkte ordene på nynorsk.