— Jeg har satt i gang en utgreiing av Avinor for å få faglig svar på hva som må gjøres. Dersom Rolf Skrede forskutterer konklusjonen på det arbeidet, er det hans valg. Jeg kommer ikke med noen konklusjoner før dette er avsluttet, sier Navarsete.

Hun lover at alle skal bli hørt i utgreiingen, og ønsker å inkludere bredt i arbeidet som starter med full tyngde like over nyttår.

— Vi har fått inn en ekstern konsulent som skal jobbe sammen med folk i samferdselsdepartementet. Alle involverte organisasjoner skal få si sitt, sir Navarsete.

Det er to viktige grunner til at hun har satt i gang dette arbeidet.

— Den ene er at Havarikommisjonens rapport sier tydelig at vi bør ha en gjennomgang av organiseringen i selskapet. Det andre er Soria Moria-erklæringen som sier noe av det samme etter uro i Avinor gjennom flere år. Vi må få et selskap som fungerer, sier Navarsete.

Hun er dessuten interessert i å skjele til hvordan arbeidet med flysikkerhet organiseres i andre land.

— Jeg har forstått det slik at det er vanlig at flysikkerheten mange steder blir ivaretatt på forvaltningsnivå, og ikke sammen med den kommersielle driften, sier Navarsete.