• Nei, det vil jeg legge bak meg, sier avtroppende Sp-leder Liv Signe Navarsete. Spørsmålet fra BT var: - Vet du hvem moldvarpen er?

En rekke lekkasjer fra det indre liv i Senterpartiet har vært medvirkende til at Navarsete nå har kastet kortene. Også på pressekonferansen tirsdag ettermiddag var temaet oppe. Men på konkrete spørsmål om hvem som kan stå bak, vil ikke Liv Signe Navarsete ikke antyde noe. Dette til tross for at både hun, resten av partiledelsen og ikke minst pressekorpset, har sine klare oppfatninger.

Nå er Sp-sjefen innstilt på å styre skuten med stø hånd frem til det ekstraordinære landsmøtet den 7. april. Da får hun avløsning, men neppe av noen fra moldvarpens nærmeste krets.

Hele ledelsen går

Det kom ingen overraskelser frem etter det fire og en halv time lange møtet i Sps sentralstyre. For det meste var avklart på forhånd, både dato for landsmøtet og den formelle prosessen dit.

Et enstemmig styre vedtok å stille sine plasser til disposisjon, altså at alle kan bli kastet. Den 31. januar kommer landsstyret sammen og velger en valgkomité, som skal sette sammen den nye partiledelsen.

Så skal 1500 delegater på de 20 fylkesårsmøtene si sitt, før valgkomiteen kommer med sin innstilling i slutten av mars.

Alt dette er formaliteter, som står nedfelt i partiets program.

Men formelt ble det altså banket på plass tirsdag.

Ikke bitter

Navarsete selv måtte svare på en rekke spørsmål av typen «hva føler du nå», siden dette ble sendt direkte på flere fjernsynskanaler.

Hun gjorde det klart at i livets store sammenhenger er et partilederskifte i Senterpartiet ubetydelig. Hun viste både til de to jentene som ble drept i en ulykke ved Bjørkelangen lørdag, og de to fra Luftambulansen som døde på oppdrag i går.

Slike hendelser setter ting i perspektiv, sa partilederen.

Som sa hun ikke er bitter:

— Jeg har hatt tøffe tak før, og det er bare nedbrytende å være bitter. Du får ingen svar om du roper på bitterhet, sa hun.