Telefonkatalogen er hittil delt ut til alle med telefonnummer, det vil i praksis si nesten hver eneste husstand her i landet. Nå må de som i fremtiden ønsker å få papirkatalogen aktivt bestille den.

Det er foreløpig uklart når nyordningen kan settes i verk. Katalogen utgis fylke for fylke, og til sammen to millioner telefonkataloger deles ut årlig.

Drøftes med Telenor

Departementet skal drøfte den nye ordningen med Telenor, som har ansvaret for å sørge for at det gis ut kataloger. Telenor har gitt oppdraget videre til firmaet Eniro Norge, som også gir ut Gule Sider og Ditt Distrikt.

Naturvernforbundet har kritisert ordningen med masseutdeling og vist til at et stort antall kataloger blir liggende uåpnet og til sist kastet med plasten på.

Sverre A. Stakkestad i Naturvernforbundet i Hordaland har jobbet for å få speilvendt utdelingsprinsippet de siste to årene. Nå er han fornøyd med Navarsetes beslutning.

— Nå håper jeg Eniro lager en ordning slik at folk kan bestille de katalogene de vil. Ett og samme skjema kan brukes for alle katalogene, sier Stakkestad, som har laget et utkast til et slikt bestillingsskjema

Gjennomføring

Katalogprodusenten Eniro Norge kan foreløpig ikke si så mye om hvordan selskapet vil reagere på vedtaket fra Samferdselsdepartementet.

— Vi har så langt ikke fått noen offisielle henvendelser fra verken Samferdselsdepartementet eller Telenor, og avventer dette før vi kan si noe om hvordan dette skal gjennomføres, sier kommunikasjonsdirektør i Eniro Norge, Bård Hammervold.

— Gjennom reservasjonsordningene er det nå 200.000 personer og bedrifter som har reservert seg mot katalogen på papir, sier Hammervold.

Departementets speilvending kom overraskende på katalogselskapet etter at Navarsete i et svar til stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (V) i november la vekt på at Eniro hadde forbedret reservasjonsordningen. Samtidig holdt hun muligheten åpen for en endring av utsendingsprinsippet.

— Det er positivt at samferdselsministeren har snudd i en viktig miljø- og forbrukersak, sier Kvassheim etter å ha sett utspillet fra departementet.

Kommer du til å bestille telefonkataloger? Skriv gjerne noen ord i feltet under!

VANLIG SYN: Nå skal det bli slutt på haugene av uavhentede telefonkataloger i blokker og borettslag.ARKIVFOTO