196 dager etter at hun ble valgt til ny leder i Senterpartiet etter Åslaug Haga, holdt Liv Signe Navarsete sin første store tale på landsmøtet i Ålesund i dag.

I 45 minutter gikk Sp-lederen gjennom hovedpunktene i partiets politikk på rendyrket sognemål. Men først da hun kunne snakke om sitt eget fagfelt, samferdsel, ble det liv på talerstol og i salen.

Les også: Norge gror igjen — med Sp i regjering

Trampeklapp – Mens Frp og Høyre har snakket om samferdsel, har vi hatt fokus på å levere. Vi har satset 15 milliarder mer på vei og bane enn forrige regjering. Vi har lagt frem vår egen Nasjonale transportplan, med tidenes løft for vei og jernbane, sa Navarsete – og ble avbrutt av trampeklapp.

Sp-lederen fortsatte med å kritisere Frp.

– Gjennom tre budsjettforlik klarte de bare å tviste ut 400 millioner ekstra til samferdsel. Vi skal bruke 321 milliar-der kroner de neste ti årene. Det utgjør ikke en liten for-skjell å ha Sp i regjering, men en stor!

Jubelen ble enda større da Navarsete kunne presentere føl-gende regnestykke:

– De neste ti årene skal vi bruke 1014 kroner hvert eneste sekund. Til og med når landet ligger og sover, bygger vi jernbane og veier.

Nei til oljeboring i Lofoten Grønn næringspolitikk og energi var også viktige punkter i talen. Navarsete lovet satsing på vindkraft gjennom det nye statlige selskapet Statvind og videre satsing på småkraftverk. Hun sa klart nei til oljeleting og –utvinning ved Lofoten og Vesterålen.

– Noen områder er så viktige for landet at vi ikke i nær fremtid kan tillate oljevirksomhet der. Det går en grense ved Lofoten og Vesterålen, sa hun.

Navarsete viste til at fisken i området gir 206 millioner middagsporsjoner rundt om på norske og europeiske mid-dagsbord hvert år.

En annen kampsak er at alle skal betale lik nettleie for strømmen, uavhengig av bosted. I år bruker regjeringen 30 millioner kroner mer til nettutjevning enn i fjor.

Vil fjerne formuesskatt Navarsete harselerte med markedsliberalistene som etter finanskrisen kommer løpende til politikerne for å få hjelp. Hun lovet samtidig å jobbe for tiltak som skulle komme småbedriftene til gode:

  • Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital
  • Øke bunnfradraget i arveavgiften
  • Redusert arbeidsgiveravgift de tre første årene for nye bedrifter
  • Rett til lønn ved syke barn for selvstendig næringsdri-vende
  • Andregenerasjons bredbånd over hele landet

Sp-lederen vil også kjempe imot kommunesammenslåing og for desentralisering av helsevesenet. Hun viste til at re-gjeringen hadde skaffet 40.000 nye årsverk i kommune-sektoren, og lovet like mange årsverk dersom den rød-grønne regjeringen får fortsette.

Og at samarbeidet med Ap og SV vil fortsette, var hun so-leklar på. Enkelte har etterlyst en plan B fra Sp. Til det svarte Navarsete:

– Når opposisjonspartiene ikke engang har en plan A, da trenger ikke vi en plan B.

Si din mening her.

SCANPIX
Aas, Erlend