Hun fikk armbåndet fra Røkke-eide Aker Yards da hun som samferdselsminister i 2006 døpte et nytt skip, skriver VG.

Ifølge reglementet skal alle gaver eller økonomiske ytelser til en verdi av mer enn 2.000 kroner mottatt fra myndighet, organisasjon eller enkeltperson registreres.

Fram til 2008 var det frivillig om man ville registrere seg i Stortingets register for statsråder og stortingsrepresentanter, men alle de 19 statsrådene i Stoltenberg-regjeringen i 2006 meldte inn sine økonomiske interesser til registeret.

I en e-post til avisen skriver statssekretær Guri Størvold på vegne av Navarsete at statsråden ikke var tilstrekkelig oppmerksom i forhold til Stortingets register for verv og økonomiske interesser. Navarsete beklager at gaven ikke ble registrert.

Armbåndet er levert tilbake fra Kommunal— og regionaldepartementet til Samferdselsdepartementet, som vil levere det tilbake til giveren.

Er dette alvorlig? Si din mening her.