Det Sp-ledede Samferdselsdepartementet utreder ulike løsninger for å skille mellom driftsutgifter og investeringer for bygging av vei og jernbane — som gjør bevilgningene mer uavhengig av den årlige behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

— Vi må være villige til å gjøre noe med dette. En løsrivelse fra den årlige debatten om hva vi tåler å bruke av oljepenger på statsbudsjettet er et moment, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete til NTB.

Langsiktig investering

Hun viser til driften av Avinor og Statnett som noe man kan la seg inspirere av.

— Det investeres milliarder i ny flyplass uten at det berører bruken av oljepenger. Men skal du bygge ny vei, kommer hensynet til handlingsregelen inn. Vi spør hvorfor bygging av vei og jernbane, som er langsiktige investeringer, skal behandles annerledes enn bygging av annen infrastruktur som flyplasser, strømnett og investeringer i olje- og gassektoren, sier Navarsete.

Bom eller ei

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa tidligere denne uken sa at han synes forslaget er en dårlig idé. Blant annet viste han til Hellas «som har lempet ting ut av budsjettet».

Det er den totale bruken av penger som betyr noe, sa Stoltenberg. Men Navarsete tar ikke statsministerens nei for et nei.

— Det er klart at det ikke blir endringer i denne perioden. Men jeg opplever ikke at Stoltenberg har satt ned bom for dette, slik NTB meldte fredag. Debatten vi drar i gang nå er med tanke på å endre systemet etter 2013, sier Navarsete til NTB.

Frp-invitasjon

Utspillene fra Senterpartiet er blitt godt mottatt av Fremskrittspartiet, som hevder at argumentene er som å høre et ekko av dem selv.

— I årevis har vi tatt til orde for å skille mellom investeringer og drift. Nå tar vi Navarsete på ordet. Regjeringen sitter på et stort apparat, og vi har i et brev til regjeringen bedt om at det settes i gang et arbeid med å beregne hvor stor andel av dagens samferdselsbudsjett som kan regnes som investeringer, og ikke minst hvordan et slikt utskilt budsjett korrekt kan fremmes i regjeringen, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen til NTB.

Navarsete viser til de to utredningene som allerede er godt i gang i regi av Samferdselsdepartementet, men legger til at hun er åpen for et samarbeid også med opposisjonen.

Ta eierskap

Sp-lederen forteller at selv om hun er kommunalminister, så er samferdsel det temaet absolutt alle vil snakke med henne om når hun besøker ulike steder av landet.

— Jeg opplever samferdsel som kanskje den viktigste distriktspolitiske saken. Folk er veldig utålmodige, og vi rødgrønne partiene må ikke la høyresiden sitte og ha noe eierskap til diskusjonen om nye modeller, mens vi sitter og er opptatt av systemet, sier Navarsete.

Bør oljepengene brukes på veier og jernbane? Si din mening.