Hun sier til NTB at Telenor har forsikret at selskapet kan komme til å revurdere sin beslutning, men forutsetningen er at de store innholdsleverandørene skal bort fra samarbeidet. Bare 20 prosent av Telenors trafikk går i dag via NIX. De fleste har bilaterale avtaler med Telenor allerede.

Bt.no sin teknoblogger var lite begeistret for Telenors planer.

De to viktigste innholdsleverandørene som blir rammet av Telenors beslutning er NRK og Schibsteds mange online-tjenester.

Navarsete mener at også styret i NIX må vurdere den nye situasjonen. Telenors oppsigelse kom for flere måneder siden, men så langt har ingen tatt noen initiativ for å finne en løsning.

Reguleringsmyndighet

Samferdselsministeren har imidlertid bedt Post— og teletilsynet om å utarbeide en rapport som tilsynsmyndighet for de områder som er lovregulert. Det gjelder blant annet ekom-loven fra 2003.

Med basis i denne loven ble det inngått en avtale i september 2004 mellom Telenor og departementet om de leveringspliktige tjenestene. Der forplikter Telenor seg til å sørge for at hele landet har tilgang til telefontjenester og digital elektronisk kommunikasjon.

I tillegg er det også mange andre lovregulerte forhold som Telenor må forholde seg til. Det er Post- og teletilsynets oppgave å se til at det skjer.

Internett er imidlertid ikke lovregulert, verken i Norge eller andre land og Navarsete ser derfor ikke noe grunnlag for at myndighetene skal gripe inn.

Tilsynet avgjør

– I praksis vil det bli tilsynet som avgjør om eller hva departementet kan gjøre i den situasjonen som har oppstått, sier Navarsete.

Hun mener det er en selvfølge at internett skal være en kanal alle kan benytte og at nettstrukturen må være mest mulig åpen, men ser ikke umiddelbart noen fare for at Telenors brudd med NIX skal få konsekvenser som berører nettets frie stilling.

Telenor leverer internett direkte til om lag 60 prosent av privatmarkedet i Norge og eier telefonlinjene som gir bredbånd til minst 80 prosent av brukerne i Norge. 15 prosent av kundene bruker 75 prosent av kapasiteten.

- OPP TIL AKTØRENE: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete.