Nav får hvert år 550.000 henvendelser fra foreldre som ikke forstår reglene for foreldrepenger. En nettbankløsning hvor foreldrene kan gjøre justeringene selv, vil spare Nav for 550-600 årsverk, skriver Dagsavisen.

— De som blir foreldre i dag, er mennesker som er oppvokst med internett. En slik løsning vil være lettere for foreldrene og frigjøre tid i Nav, sier Bjørn Gudbjørgsrud, som er direktør for Navs 19 fylkeskontorer.

Nav har nå sendt brev til regjeringen med spørsmål om å få et enklere regelverk.

Gudbjørgsrud mener en selvbetjeningsordning vil øke kapasiteten mot brukere som har helseproblemer eller ikke kommer seg på jobb.

Stortinget vedtok mandag å utvide foreldrepermisjonen i Norge til en stønadsperiode på henholdsvis 47 og 57 uker.