- Trykk på «ny sak» og så kan du begynne fra toppen.

Inne på et smalt Nav-kontor i Søndre Nordstrand i Oslo forsøker statsråd Jan Tore Sannerseg som saksbehandler. På kontoret til Jenny Berndtsson ligger det en stor bunke med søknader om bostøtte. I dag veileder hun Sannersom forsøker seg på hennes jobb.

- Trykk «Enter,» sier hun.

Hver eneste papirsøknad om bostøtte punches i dag inn på data av saksbehandlere i Nav. Selv om de bruker kortere tid ennJan Tore Sanner, tar det tid.

Elektronisk overføring

Alle bostøttesøknadene er ferdig utfylt på papir, men all informasjonen skal overføres til et elektronisk skjema som sendes Husbanken. I dag får Sanneri praksis se hvor tidkrevende det er.

- Og her skal jeg føre inn gårds— og bruksnummer? Og her antall rom i boligen?

Sannertaster inn alle opplysningene på den fire siders lange søknaden og spør om ikke hun som gjør jobben til vanlig får stive skuldre der hun sitter.

10 dager på bunken

Med svært god assistanse klarerSannerjobben på drøyt fire minutter. Jenny Berndtsson sier hun i gjennomsnitt bruker fra tre til fem minutter på å taste inn hver av de ca. 1200-1300 søknadene som hun behandler i bydelen i året. Men det er slett ikke sikkert at all informasjon ligger i søknadene, og da tar prosessen lengre tid.

Hun regner med å bruke 10 arbeidsdager på den bunken som nå ligger og venter på pulten hennes.

Er det mange medlemmer i husstanden, tar det ekstra tid å fylle inn alle rubrikkene med navnene.

Dobbeltarbeid og tidstyv

Punchingen er dobbeltarbeid og en typisk tidstyv. Men den er godt identifisert, og i løpet av neste år forsvinner tidsbruken som går med til å skrive av alle søknadene.

Husbanken skal innføre elektronisk søknad. Staten sparer millioner, og saksbehandlere sparer tid. Mange av opplysningene vil automatisk poppe opp om søkerne så fort de logger seg inn på det offentlige nettet med «min id». Det sendes inn ca. 175.000 søknader i året. I dag betyr det 50.000 timer med punching.

Jakter tidstyver

Fra juni en gang blir det slutt på avskriften. Da skal brukerne fylle ut søknadene elektronisk. Dermed kan Jenny Berndtsson bruke mer av tiden til å veilede og hjelpe søkerne.

Sannerforteller de ansatte på Nav-kontoret at regjeringen systematisk skal jakte på tidstyver og gjerne vil ha råd fra de ansatte.

- Vi kan ikke sitte i departementet og trylle dem vekk. Vi vil mobilisere dem som vet hvor skoen trykker, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Digitalisering er ett av flere tiltak for å få mindre byråkrati og enklere løsninger. Det skal også jobbes med lettere forståelig språk, bedre ledere, mindre detaljstyring og mindre rapportering.

På spørsmål fra Aftenposten om ikke forrige ikke-sosialistiske regjering også jobbet med forenkling uten å få de helst store resultatene, svarerSannerat forrige ikke-sosialistiske regjering ikke gjorde det på den måten de nå igangsetter.

- Nå går vi mer inn i arbeidsprosessene, sier han.

Ingen raske løsninger

Selv om de ansatte er glade for å slippe unødvendig dobbeltarbeid, påpeker Trine Dønhaug, seksjonsleder for boligsaker ved Nav-kontoret i Søndre Nordstrand, at utfylling av skjemaer på nett ikke er helt enkelt for alle, og minner om at svært mange av bostøttesøkerne er minstepensjonister. Ikke alle har PC eller Ipad.

- Det finnes ingen quick fix. Vi løser ikke alle problemer fra dag én, sier statsrådJan Tore Sanner, som antyder at mange sannsynligvis også må få hjelp til å fylle ut dagens papirsøknader. Når Husbanken beregner den økonomiske gevinsten av digitaliseringen, ligger det innbakt i regnestykket at 20 prosent av søknadene fortsatt vil komme via papir.

Tror du regjeringen klarer å effektivisere Nav? Gi din støtte eller mistillit i kommentarfeltet!