Andersen, som la fram tiltakene på en pressekonferanse mandag ettermiddag, sier at Nav samlet sett får beholde den bemanningen etaten hadde ved inngangen av dette året.

Regjeringen har også utsatt iverksettingen av den nye stønadsordningen med arbeidsavklaringspenger som opprinnelig var planlaget gjennomført fra 1. oktober i år, til 1. mars 2010.

Statsråden fastholder at det skal legges fram forslag for Stortinget senest 20. mars.

– Her vil vi gi en bred gjennomgang av etaten og foreslå nye tiltak, sier Andersen.

�serud, Lise