Røykgranatene er blitt brukt i norske skyte— og øvingsfelt i flere tiår. Miljøvernorganisasjonen mener den langvarige bruken av røykgranater i norske skyte- og øvingsfelt er et brudd med forurensningsloven.

- Omfattende miljøskader

Miljøvernerne mener Forsvaret ikke har gjort nok for å hindre spredning av uforbrent fosfor til naturmiljøet. De viser til erfaringer fra tilsvarende skytefelt i utlandet som de mener tilsier omfattende miljøskader forårsaket av hvitt fosfor også i Norge.

I en pressemelding om anmeldelsen peker Naturvernforbundet på at Forsvaret har store ressurser som kunne vært brukt til å oppdage og unngå forurensningen.

Forsvaret vedgår at de både har brukt og fortsatt bruker hvitt fosfor i røykgranatene, men framholder at dette er det eneste alternativet hvis man skal skape realistisk trening for soldatene. Forsvaret peker også på at forståelsen av de miljømessige konsekvensene ikke var den samme da Forsvaret begynte å bruke granatene flere tiår tilbake.

Bedre kontroll

— Etter hvert som forståelsen av skadevirkningene har kommet fram, har vi kontrollert bruken langt bedre. Vi sikrer oss at vi ikke bruker granatene mot nedslagsfelt i våtmark eller mot snødekt overflate, der det kan være fare for at stoffet kan sige ned i grunnvannet, sier assisterende talsmann major Dag Rist Aamoth i Forsvarets overkommando til NTB.

Aamoth sier også at miljøfaren er knyttet til uforbrent fosfor, men at det bare er mikroskopiske mengder fosfor som ikke brenner opp.

(NTB)