— Vi foreslår en endring i petroleumsskatteloven slik at man kan foreta raskere avskrivninger av de investeringer som gjøres i anlegg som ligger slik til som blant annet Snøhvit gjør, sier finansminister Schjøtt-Pedersen til NRK.

Mandag skal forslaget ut på høring før det legges fram i uken etter valget. - Det er selskapene som må ta standpunkt om de til slutt vil fremme forslag om utbygging av Snøhvit-feltet. Dette forslaget betyr at regjeringen er innstilt på å gi gunstigere rammebetingelser som vil gjøre at mulighetene for en utbygging vil være større, sier finansministeren.

Naturvernforbundet mener det er galt av regjeringen å bidra på denne måten. - Dette åpner for gass- og oljevirksomhet i ett av verdens mest sårbare og rikeste havområde. Vi savner en prinsipiell avgjørelse fra det politiske Norge på om vi skal bruke Barentshavet til å pumpe opp olje eller om vi skal satse på de langsiktige verdiene som ligger i fiskeressursene, sier Gunnar Album, leder for Barentshav-kontoret i forbundet til NRK.