I et felles brev til den britiske regjering oppfordrer de den britiske regjering til å gripe inn får å få brakt en slutt på tømmingen av atomavfallet i sjøen.

— Utslippene rammer i særlig grad nasjoner som er avhengig av fiske. Stoffet vil forbli i det marine miljø i all overskuelig fremtid, sier Tom Sverre Tomren, leder i Naturvernforbundet Hordaland og talsmann i Sellafield-saken for de åtte nasjonale naturvernforbundene, som også omfatter Færøyene, Grønland og Åland.

— Vi mener det er uakseptabelt at radioaktive stoffer tilføres det marine miljø, særlig når man vet at det finnes flere aktuelle rensemetoder, sier Tomren til bt.no.