Aalesunds Rederiforening gikk torsdag ut med et krav om at oljevirksomhet måtte vike for fiskeriene på de to blokkene 6204 og 6205 utenfor Sunnmøre. Dette er viktige gytefelter for sild.

På landsmøtet til Natur og Ungdom ble denne saken fulgt opp fredag. Nestleder i Natur og Ungdom, Bård Lahn, sier til NTB at ikke bare Lofoten og Barentshavet trenger petroleumsfrie soner.

– Oljevirksomheten må vike også på de viktige fiskefeltene utenfor Mørekysten, sier han. Landsmøtet har vedtatt en uttalelse om dette.

Styreleder i Aalesunds Rederiforening, Jørgen Ervik, mener at Mørekysten har fått for lite oppmerksomhet i debatten om petroleumsfrie soner.

– Plassering av bunninstallasjoner med tilhørende sikkerhetssoner kan ha fatale virkninger for fortsatt fiskeriaktivitet i området, skriver rederiforeningen i et brev til blant annet stortingsrepresentantene fra Møre og Romsdal og Trøndelag-fylkene.