– Nesten hele Barentshavet åpnes for oljevirksomhet, til tross for miljøfaglige advarsler og stor kunnskapsmangel. Regjeringen tillater dermed oljeboring i sårbare havområder og en fortsatt økning i klimagassutslippene fra oljeindustrien, sier leder Bård Lahn i Natur og Ungdom.

Han beklager at det bare tok noen måneder for statsminister Jens Stoltenberg (Ap) «å skitne til regjeringens miljøløfter».

– Det er forferdelig å se SV sitte og administrere Arbeiderpartiets politikk for boring i sårbare havområder og økende klimagassutslipp, sier han.

Natur og Ungdom lover omkamp om tillatelsene til boring i sårbare havområder:

– Vi lover å ta de omkampene som regjeringen legger opp til i hver konsesjonsrunde og for hvert nye felt i Barentshavet, sier Bård Lahn, som mener Senterpartiets leder Åslaug Haga når hun påstår at denne planen ivaretar miljøinteressene.