— Vi har satt i verk så drastiske tiltak imellom 10 og 15 bygninger. Det ville vært uforsvarlig å legge seg til å sove uten nattevakt. Huseierne har fått valget mellom å sitte våken, eller stenge huset til forholdene et utbedret, sier varabrannsjef Johnny Breivik.

Det siste tilfelle fant sted i oktober i år. I en leiegård på Damsgård manglet det pulverapparater og røykvarslere. Dørene ut til rømningsveien hadde ikke håndtak. Ved brann ville beboerne vært sjanseløse.

Det tok tre døgn å utbedre forholdene. I denne perioden måtte huseieren leie inn brannvakt.

På sine inspeksjonsrunder kommer brannvesenet med jevne mellomrom over hyler og leiligheter med elendig brannsikring. Varabrannsjefen ble likevel sjokkert da Bergens Tidende i går brakte bilder av et hybelhus i Nygårdsgaten.

— Slik kan de ikke bo. Dette er ikke forsvarlig, sier Breivik.

Han mener at leieboere ikke må skyve hele ansvaret for brannsikringen over på husverten.

— Kombinasjonen useriøs huseier og bekymringsløs student er svært dårlig. Det er leieboerne liv som settes i fare ved en brann. De har et selvstendig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet.