Med unntak av en kvinne i 60-årene er pasientene barn under ti år. De er bosatt i hele landet, og Folkehelseinstituttet behandler dette som et nasjonalt utbrudd. De seks tilfellene er meldt siden september i år, og fordelerseg slik: Ett i Finnmark, ett i Sogn og Fjordane, to i Sør-Trøndelag, ett i Oslo og ett i Akershus.

— Det er for tidlig å si noe om årsaken til dette utbruddet. Vi leter bredt i denne fasen av oppklaringsarbeidet og holder alle muligheter åpne, sier seniorrådgiver Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Varianten av bakterien er mindre aggressiv enn den som forårsaket det alvorlige utbruddet 2006, der ett barn døde.

— Utbruddet nå er i mindre grad forbundet med alvorlig sykdom, sier Vold.

Ingen av pasientene i det pågående bruddet har utviklet nyresykdommen HUS (hemolytisk-uremisk syndrom).