I alt 300 kvadratmeter medisinsk historie og utvikling stilles ut på en flate og åpnes av helseminister Dagfinn Høybråten 10. juni, en uke før 400-års-helsejubileet markeres i Bergen.

Departementet har valgt å lokalisere Nasjonalt Medisinsk Museum til Norsk Teknisk Museum i Oslo på grunn av museumsfaglig kompetanse.

Rikshospitalets samlinger er i all hovedsak overført til Norsk Teknisk Museum sammen med medisinsk-historiske objekter fra andre sykehus og medisinmiljø fra hele landet.

Ferdig utbygd vil det medisinske museet dekke et areal på 1500 kvadratmeter golvflate. Hovedtemaene blir blant annet fødsel og spedbarnsdødelighet, psykisk helse, bakteriologien, kolera— og sykdomsepidemier rundt 1850, tuberkulose, polio, reservedelsmennesket og livsstilssykdommer.

Fra Bergen har bl.a. professor Ole Didrik Lærum bidratt til Nasjonalt Medisinsk Museum med både gjenstander og kunnskap til samlingene.