Sosial— og helsedirektoratet utarbeider faglige anbefalinger for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg og hjemmefødsler. Det er første gang helsevesenet i Norge får så omfattende rådgiving innenfor denne delen av helsetjenestene.

Veilederen

Friske kvinner med normale svangerskap blir anbefalt å følge et basisprogram med åtte kontroller i løpet av svangerskapet på førti uker. Dersom kvinnen går over tiden før hun føder, bør hun også ha en kontroll i uke førtien og deretter følger man regler for overtid.

Kvinnene velger selv om de ønsker kontrollene utført hos fastlege eller jordmor, eller en kombinasjon av disse to. Basisprgrammet er gratis og frivillig.

De gravide får også tilbud om gratis og frivillig ultralyd en gang i løpet av svangerskapet og den tilbys i uke 17 — 19.- Ultralyd i uke 18 er standard og det har det vært i mange år. Alle får tilbudet og noen gravide velger å ta en ekstra ultralyd i uke 10 eller så. Helsepersonell kan også anbefale en ekstra ultralydundersøkelse dersom man er bekymret for noe, sier Margaret Torbjørnsen, rådgiver i Etat for Barn og familie i Bergen kommune.

Ultralyd

På denne undersøkelsen ser man etter antall fostre, morkakens plassering og undersøker fosterets anatomi. Dette blir også ansett for å være den beste metoden for å anslå når kvinnen har termin.

— Noen kvinner kontakter helsevesenet sent i svangerskapet, kanskje først i uke 28 og da kan de ikke få tilbud om den rutinemessige ultralydundersøkelsen i uke 18, sier Torbjørnsen.

Dersom det blir oppdaget noe unormalt, kan kvinnen bli henvist til spesialisthelsetjenesten.

— Det vi er opptatt av er å forebygge det som kan forebygges. Helsepersonell må kjenne til risikofaktorene, men det er viktig å ha det perspektivet at vi ikke kan forutse alt. Vi må innse at det ikke er alt vi kan forklare og det er ikke alt vi kan forebygge, sier Torbjørnsen.

Nytt program i Bergen

Kommunens helsestasjoner får snart et helt nytt standardprogram for hvordan svangerskapsomsorgen skal fungere og hvilke tjenester den skal inneholde. Det ligger til godkjenning i kommuneadministrasjonen nå.

— Vi er lojal til de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorg. Det er fordi Helsedirektoratet har utarbeidet dette etter en lang prosess og mener dette er forsvarlig. Vi håper at Helsedirektoratet holder dem oppdatert i forhold til forskning og hva som skjer i andre land. Dette har vi lagt til grunn når vi har utarbeidet vårt standardprogram, sier Torbjørnsen.

— Dersom helsestasjonstjenesten får melding om at fosteret har dødd i mors liv etter uke 16, eller etter uke 20, der barnet er født, men dør innen syv dager, har vi rutiner for å følge opp disse familiene.