En analyse gjort av Norges Handelshøyskole av økonomistudiene ved statlige høyskoler, viser at det er systematiske skjevheter i karaktersettingen. Dette var tilfelle også før kvalitetsreformen, skriver Aftenpostens nettutgave.

Forskerne frykter at situasjonen skal bli verre ettersom lærestedene taper penger for hver student som stryker.

– Det åpnes for redusert bruk av eksterne sensorer. Og institusjonene gis økonomiske motiver for å la svake studenter stå, sier førsteamanuensis Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole.

Han har foretatt undersøkelsen sammen med studiesjef Martin Tjelta, og disse to foreslår i neste nummer av Økonomisk Forum å innføre nasjonale prøver for store studier, som lærer-, sykepleier-, og økonomistudier.

– Man kan hvert år velge ut et obligatorisk fag hvor det gis en felles standardisert prøve, sier Møen.