– En gjennomsnittsskade vil bli liggende på noe over 50.000 kroner. Det er noe høyere enn en vanlig gjennomsnittsskade ved storm og vind, opplyser informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) til NTB.

Torsdag og fredag kom det inn mange meldinger om skader på nærings— og driftsbygninger, mens det ble meldt om mindre skader gjennom helgen.

Beregninger gjort så langt viser at erstatningen for bygningsskader vil komme opp i litt under 40 millioner kroner, mens bil- og båtskader utgjør 10-12 millioner.

De siste 15 årene har det sju ganger inntruffet enkeltnaturskader hvor erstatningene har oversteget 100 millioner kroner.

– Skadene etter Tora i 2000 kostet 250 millioner kroner og stormskadene etter Frode i 1996 kostet 180 millioner. De siste ti årene har dette vært de virkelig store naturskadene for Nord-Norges del, sier Haakonsen.

Gisle Nordvik på Myklebostad i Bodø foran det som var fjøset hans, helt til stormen knuste det til pinneved natt til fredag. Vindkastene var oppe i orkan styrke. Foto: Erik Veigård/SCANPIX