Etter hva NTB erfarer har imidlertid partene beveget seg noe i løpet av kvelden. Separatmøter med meklingsmannen har pågått de siste timene og meklingsmann Nils Dalseide beskriver prosessen som veldig konstruktiv.

– Det virker som vi er inne i en konstruktiv samhandling, og det er avgjørende for å nå fram. Jeg har fortsatt tro på at vi har gode muligheter, men ingen kan si noe sikkert, sa Dalseide til NRK ved 23-tiden torsdag kveld.

Dalseide sier partene arbeider seriøst for å komme fram til en løsning slik at konflikten kan unngås, men de må uansett ta natta til hjelp for å komme fram til enighet og dermed hindre at 350 flygere legger ned arbeidet fredag morgen.

Brudd i vår

Widerøes flygere og selskapet brøt lønnsforhandlingene allerede i vår, men plassoppsigelsen ble først varslet til etter sommerferien og meklingen ble innledet i Oslo onsdag formiddag.

Konflikten i Widerøe gjelder det ordinære mellomoppgjøret våren 2007. Uenigheten dreier seg om lønnsnivået i selskapet som er ett av dem som går bra i SAS-konsernet. Nylig la SAS fram et dårlig halvårsregnskap for hele konsernet, men den norske delen av virksomheten gikk utmerket og sto for storparten av overskuddet i selskapet.

Flygerforeningen i Widerøe er lite fornøyd med at medlemmene tilbys meget små lønnstillegg i en situasjon der overskuddene kommer nettopp fra Widerøe og den norske delen av SAS.